Předmět je koncipován jako praktický. Poskytuje obecný přehled o klinických informačních systémech (IS), rozvíjí středoškolské znalosti zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a seznamuje s vyhledáváním odborných zdrojů v elektronických vědeckých databázích.
Předmět zahrnuje všechny podstatné složky jazykové výuky: ústní a písemné vyjadřování, porozumění textům, nácvik výslovnosti a čtení, odbornou slovní zásobu v rámci uvedených témat.