Seznamuje s klinickými stavy z hlediska specifické ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním či postižením a seznamuje s odlišnostmi multidisciplinární péče o zrakově postižené. Důraz je kladen na péči o pacienty s akutním postižením zrakového ústrojí a zabránění vzniku vážnějšího zrakového postižení. Součástí je problematika úrazů s akcentací na poskytnutí adekvátní péče v prostředí urgentní medicíny.