Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů národního programu zdraví. Poskytuje stěžejní informace o mikrobiologii (bakteriologii, virologii, mykologii, parazitologii), imunologii a epidemiologii, o předcházení vzniku, šíření a omezování výskytu infekčních onemocnění (epidemiologická opatření), včetně očkování, infekcí spojených se zdravotní péčí, hromadně se vyskytujících chronických onemocnění a jiných významných poruchách zdraví v populaci.