Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje studentům poznatky o základních onemocněních dětského věku včetně úrazů. Cílem předmětu je zdůraznění zvláštností onemocnění a ošetřovatelské péče v jednotlivých vývojových obdobích dětského věku. Seznamuje studenty s vývojem zdravého a nemocného dítěte, s péčí o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na možnost uplatnění specifické ošetřovatelské péče o dětské pacienty v rámci neodkladné péče.