Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického oboru Chirurgie. Charakterizuje klinické stavy v chirurgickém lékařství, seznamuje se specifikami diagnostiky oboru a léčby.