Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, který předpokládá aplikaci znalostí získaných v ostatních odborných předmětech a také určitou úroveň kreativity. Naučí studenty zvládnout základní terminologii z oblasti výzkumu, pochopit význam základních fází výzkumného procesu a umět využívat výsledky výzkumu v praxi. Cílem předmětu je naučit studenty podílet se na výzkumných projektech a dále seznámit je s pokročilejšími statistickými metodami, které se používají při vyhodnocování biologických jevů.