Studenti jsou seznámeni se zobrazovacími postupy při vyšetření srdce a věnčitých tepen. Dále jsou obeznámeni se strategií jednotlivých postupů a s riziky intervenčních výkonů. Jsou podány základní informace o angiografickém a intervenčním instrumentáriu.