Seznamuje s principy zobrazování pomocí výpočetní tomografie a s přípravou pacienta k tomuto výkonu, detailně probírá techniky CT vyšetření jednotlivých částí lidského těla nativně i po podání kontrastní látky nitrožilně a popisuje příslušnou anatomii příčných řezů. Seznamuje s postprocesingovou úpravu obrazových dat.