Praktická zkouška probíhá na zdravotnických pracovištích nemocničního i ambulantního typu, v zařízeních poskytující služby sociální péče v souladu s profilem absolventa.
Tematické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Zaměřuje se rovněž na ověření získaných odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí v problematice sociálního zabezpečení i aktuálního postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti.
Tematické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti anatomie, fyziologie, kineziologie, kliniky onemocnění, možnostech hodnocení a testování v ergoterapii a následné ergoterapeutické intervence v jednotlivých indikačních oblastech.
Při osobních a elektronických konzultacích spolupracuje student s vedoucím práce na obsahové a formální stránce bakalářské práce.