Praktická zkouška probíhá na zdravotnických pracovištích nemocničního i ambulantního typu, v zařízeních poskytující služby sociální péče v souladu s profilem absolventa.