Praktická zkouška z Ergoterapie probíhá na zdravotnických pracovištích nemocničního a ambulantního typu a v zařízeních poskytujících služby sociální péče.