Ústní zkoušky z předmětu Sociální rehabilitace - tématické okruhy jsou koncipovány tak, aby student prokázal získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v oblasti sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Zaměřuje se rovněž na ověření získaných odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí v problematice sociálního zabezpečení i aktuálního postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti.