Při osobních a elektronických konzultacích spolupracuje student s vedoucím práce na obsahové a formální stránce bakalářské práce.