Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty s odbornou činností a náplní oborů: radiodiagnostika, radiologie a nukleární medicína, mezioborové spolupráce a radiační ochrany.