Předmět Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví je teoreticko - praktický a seznamuje studenty s koncepcí oboru péče o ženu v celém spektru fyziologických, rizikových a patologických stavů. Orientuje se na péči gynekologickou a porodnickou, přičemž využívá znalostí z ostatních mezioborových studijních předmětů (anatomie, fyziologie, latinský jazyk, ošetřovatelství, ošetřovatelské postupy). Ošetřovatelský proces se zaměřuje na situace fyziologické (těhotenství, porod a šestinedělí) tak na stavy patologické, kdy respektuje základní potřeby žen a snaží se o jejich naplnění. Cílem předmětu na základě odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický a praktický problém v dané oblasti.