Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který studentům poskytne základní strukturu poznatků z mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganizmů, základy speciální mikrobiologie, strukturou a základními funkcemi imunitního systému, primární a sekundární imunodeficienci, poruchami imunity, s imunomodulací., s vrozenou a získanou specifickou imunitou a vakcinací. Dále studenti získají podrobné znalosti o zásadách správného odběru a odesílání biologického materiálu na laboratorní vyšetření. Seznámí se s nejdůležitějšími laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami. Získají základní znalosti z obecné a speciální epidemiologie, protiepidemickými opatřeními, s aplikací na infekce spojené se zdravotní péčí a jejich prevencí. Seznámí se orientačně s platnými právními předpisy v této oblasti.