Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se zdravotní a sociální politikou WHO a její realizací na národní úrovni státu, se systémem zdravotních a sociálních služeb. Poskytuje základní informace o druzích a formách zdravotních a sociálních služeb a podmínkách jejich poskytování ve zdravotnických zařízeních, seznamuje s významnými zdravotnickými organizacemi a vybranými programy na podporu zdraví.