Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Seznamuje studenty s oborem fyzioterapie, vymezuje základní terminologii. Informuje o realizaci fyzioterapeutického plánu a cílech fyzioterapie. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšného zvládnutí fyzioterapeutických postupů.
Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Seznamuje studenty s oborem fyzioterapie, vymezuje základní terminologii. Informuje o realizaci fyzioterapeutického plánu a cílech fyzioterapie. Znalosti získané ve výuce tohoto předmětu jsou předpokladem úspěšného zvládnutí fyzioterapeutických postupů.