Předmět seznamuje studenty se specifickou péčí o pacienty podstupující operační zákrok. Studenti se seznamují s perioperační péčí o pacienta a formou ošetřovatelského procesu poskytují odpovídající péči. Součástí je nácvik přípravy k vybraným operačním zákrokům a asistence u menších operačních výkonů.
Předmět seznamuje studenty se specifickou péčí o pacienty podstupující operační zákrok. Studenti se seznamují s perioperační péčí o pacienta a formou ošetřovatelského procesu poskytují odpovídající péči. Součástí je nácvik přípravy k vybraným operačním zákrokům a asistence u menších operačních výkonů.