Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a přístupy z oblasti sociální politiky. Studenti se seznámí se subjekty, nástroji a institucemi sociální politiky, vývojem sociální politiky i jednotlivými jejími oblastmi. Studenti by měli být po absolvování kurzu schopni získávat a zpracovávat informace o praktickém řešení sociálních problémů.