V rámci cvičení se studenti seznámí se základními pravidly psaní odborných textů, zvolí si téma bakalářské práce, seznámí se se základní literaturou k vybranému tématu a prezentuje svou představu zpracování tématu. V rámci studijní skupiny pak probíhá diskuze k obsahu i zvolené formě práce.