Cílem předmětu je zopakovat a rozšířit základní znalosti statistické deskripce dat a seznámit se s principy statistické analýzy, s důrazem na biostatistické aplikace. Studenti se během seminářů v počítačové učebně naučí zpracovávat statistická data pomocí specializovaného SW (R-project).
Předmět seznamuje studenty s obecnými požadavky na manažera jako řídícího pracovníka (kompetence, dovednosti, funkce, principy a styly řízení) a jeho vztahu k podřízeným. Připraví studenty na to, jak profesionálně zvládnout základní manažerské role - interpersonální, informační, rozhodovací, organizační a motivační. Studenty naučí sebeřízení času etickému chování a vystupování manažera na veřejnosti.
Předmět je zaměřený na získání znalostí o vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, o zásadách vytváření zdravých a bezpečných pracovních podmínek a o povinnostech řídících pracovníků v oblasti prevence profesionálních poškození zdraví zdravotnických pracovníků.