Ústní zkouška a. Hygiena (Anatomie, Fyziologie, Toxikologie, Chemie životního prostředí, Hygiena obecná a komunální, Základy problematiky výživy člověka, Hygiena práce I., II., Hygiena výživy I., II., Hygiena dětí a mladistvých, Hygiena předmětů běžného užívání, Základy radiační ochrany) b. Epidemiologie (Mikrobiologie, Epidemiologie infekčních nemocí, Epidemiologie neinfekčních nemocí, Epidemiologická metodologie, Hygiena zdravotnických zařízení) c. Veřejné zdravotnictví (Úvod do veřejného zdravotnictví, Politika veřejného zdraví, Mezinárodní veřejné zdravotnictví, Metody podpory veřejného zdraví)