Předmět umožňuje získat vědomosti o psychosociálních aspektech se zaměřením na oblast zdravotnictví. Seznamuje studenty s termíny nemoci, zdraví, se sociální dimenzí zdraví a nemoci. V rámci volitelného předmětu jsou poznatky zaměřeny na výklad biomedicínských a bio-psycho-sociálních modelů zdraví a nemoci, pojmy vulnerability a resilience. Studující je seznámen s koncepcemi psychické odolnosti. Dále s psychosociálními aspekty péče o nemocné s různými diagnózami. Součástí volitelného předmětu je problematika syndromu vyhoření pracovníků v pomáhajících profesí, duševní hygiena a supervize.
Předmět umožňuje získat vědomosti o psychosociálních aspektech se zaměřením na oblast zdravotnictví. Seznamuje studenty s termíny nemoci, zdraví, se sociální dimenzí zdraví a nemoci. V rámci volitelného předmětu jsou poznatky zaměřeny na výklad biomedicínských a bio-psycho-sociálních modelů zdraví a nemoci, pojmy vulnerability a resilience. Studující je seznámen s koncepcemi psychické odolnosti. Dále s psychosociálními aspekty péče o nemocné s různými diagnózami. Součástí volitelného předmětu je problematika syndromu vyhoření pracovníků v pomáhajících profesí, duševní hygiena a supervize. Předmět podporuje rozvoj analytických a komunikačních dovedností studenta s ohledem na jeho zapojení v managementu zdravotnického nebo sociálního pracoviště.
Předmět umožňuje získat vědomosti o psychosociálních aspektech se zaměřením na oblast zdravotnictví. Seznamuje studenty s termíny nemoci, zdraví, se sociální dimenzí zdraví a nemoci. V rámci tohoto výběrového předmětu jsou poznatky zaměřeny na výklad biomedicínských a bio-psycho-sociálních modelů zdraví a nemoci, pojmy vulnerability a resilience. Studující je seznámen s koncepcemi psychické odolnosti. Dále s psychosociálními aspekty péče o nemocné s různými diagnózami. Součástí volitelného předmětu je problematika vyhoření pracovníků v pomáhajících profesí, duševní hygiena a supervize. Předmět podporuje rozvoj analytických a komunikačních dovedností studenta
Předmět umožňuje získat vědomosti o psychosociálních aspektech se zaměřením na oblast zdravotnictví. Seznamuje studenty s termíny nemoci, zdraví, se sociální dimenzí zdraví a nemoci. V rámci volitelného předmětu jsou poznatky zaměřeny na výklad biomedicínských a bio-psycho-sociálních modelů zdraví a nemoci, pojmy vulnerability a resilience. Studující je seznámen s koncepcemi psychické odolnosti. Dále s psychosociálními aspekty péče o nemocné s různými diagnózami. Součástí volitelného předmětu je problematika syndromu vyhoření pracovníků v pomáhajících profesí, duševní hygiena a supervize. Předmět podporuje rozvoj analytických a komunikačních dovedností studenta s ohledem na jeho zapojení v managementu zdravotnického nebo sociálního pracoviště.