Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Je podkladem pro výuku oborových předmětů fyzioterapie. Cílem je zvládnutí uvedených pohybových činností a schopnost aplikovat je ve fyzioterapeutických postupech včetně grafického znázornění pohybu a názvosloví.