Předmět navazuje na informace získané v odborných předmětech fyzioterapie a poskytuje znalosti z moderních metod pohybové terapie. Formou teoreticko-praktickou si studenti osvojí tyto metody a využijí je v odborné praxi. Cílem je získání teoretických podkladů a zvládnutí praktických dovedností, jež jsou součástí fyzioterapeutických postupů.