Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, je předmětem profilujícího základu studijního programu. Seznamuje studenty s patogenezí funkčních poruch pohybového systému i systémů vnitřních, s vyšetřovacími a diagnostickými metodami, postupy a koncepty fyzioterapie využívaných v indikačních oblastech vnitřního lékařství, geriatrie, revmatologie, onkologie. Získané odborné znalosti a odborné dovednosti uplatní studenti v odborné souvislé praxi. Cílem výuky je využití odborných znalostí, odborných dovedností, obecných způsobilostí v metodách, postupech a konceptech fyzioterapie v jednotlivých klinických oborech.