Cílem předmětu je osvojit si nejen znalosti z oboru výchova ke zdraví a jednotlivých metod výchovy ke zdraví a jejich aplikaci v praxi, ale zejména způsobu výuky pedagogů tohoto předmětu se zaměřením na různé skupiny populace a jejich specifické zvláštnosti.