Předmět je zaměřený na získání znalostí o vlivu pracovních podmínek na zdraví zdravotnických pracovníků, o zásadách vytváření zdravých a bezpečných pracovních podmínek a o povinnostech řídících pracovníků v oblasti prevence profesionálních poškození zdraví zdravotnických pracovníků.