Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Je součástí komplexu ošetřovatelských předmětů péče o matku a dítě. Podává přehled o zvláštnostech ošetřovatelské péče a individuálních potřeb dítěte v jednotlivých věkových skupinách s důrazem na období novorozenecké a kojenecké. Studenti získají potřebné znalosti a dovednosti pro celkovou ošetřovatelskou péči o dítě včetně intenzivní péče.