Předmět Komunikace I. je koncipován jako teoretický celek. Studenti se seznámí se základnými definicemi komunikace, zásadami komunikace. Důraz je kladen na verbální na neverbální komunikaci i specifika ve zdravotnické komunikaci. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností všeobecné sestry při navazování kontaktu a důvěry pacientů různých věkových kategorií. Cílem je zlepšení projevu v praktické rovině vykonávané profese.