Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Studenti se seznámí se základnými definicemi komunikace, zásadami komunikace, důraz je rovněž kladen na verbální i na neverbální komunikaci. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností dětské sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry dítěte i jeho doprovodu a pro další účinnou a kvalitní péči o jejich individuální potřeby. Naučí zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s dětmi, které mluví, ale i s těmi které nemluví, nebo jim to jejich zdravotní stav nedovoluje, nebo jsou cizími státními příslušníky. Naučí se lépe komunikovat i se spolupracovníky popř. s rodinnými příslušníky a dalšími osobami. Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v praktické rovině vykonávané profese pediatrické sestry.