Předmět tvoří tematický celek. Jeho absolvováním studenti získávají základní znalosti v oborech mikrobiologie a imunologie, které tvoří významný základ pro studium epidemiologie, hygieny a výchovy ke zdraví, tj. součásti veřejného zdravotnictví, ale též ošetřovatelství v klinických oborech a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. Výuka je zaměřena na základy lékařské mikrobiologie - obecné a speciální; bakteriologii, virologii, parazitologii, mykologii a základy imunologie: imunitní systém, imunitu, mikrobiologické a imunologické laboratorní metody, klinickou imunologii, imunizaci.