Předmět navazuje na předmět Zdravý životní styl a výživa a je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje studentům základní znalosti a dovednosti v oblasti podpory kojení a pomoci s kojením. Student/ka bude schopen/schopna matce po porodu podat dostatek informací o významu kojení, ale i praktickou pomoc.