Posluchač je seznámen s nezbytnými poznatky z biochemie a hematologie. Jde především o látkové složení živých systémů (s důrazem na člověka), principy energetiky a termodynamiky a fungování enzymů. Dále je posluchač extenzivně seznámen s přehledem lidského metabolismu, principy jeho regulace a výživou. Poslední část je věnována složení a funkcím krve a jater a jejich významem pro vyšetřování pacientů.