Předmět je koncipován jako teoretický. Studenti se seznámí se základy obecné i speciální farmakologie. V obecné části budou studenti seznámeni se základními principy působení mezi léčivem a organismem, speciální část pak bude věnována konkrétním lékovým skupinám a jejich základním charakteristikám s důrazem na klinické použití a rizika terapie.