Výuka předmětu je zaměřena na onemocnění dětského věku, které vyžadují intervenci ergoterapeuta. Studenti získají informace o vyšetřovacích metodách, klinickém obrazu, terapii, prevenci vzniku i indikaci a kontraindikaci ergoterapie. Studenti získají široký základ znalostí a schopnost uplatnit je v praxi.