Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje o významu primární a sekundární onkologické prevenci. Seznam s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných. Poskytuje informace o jednotlivých klinických stavech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním, které významně ovlivňují kvalitu života nemocného i jeho rodiny. Tématika paliativní péče je součástí komplexů předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako praktický celek a úzce navazuje na problematiku ošetřovatelské péče o nemocné s onkologickými chorobami.