Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický. Zahrnuje teorii oboru, historii a vývoj se zaměřením na porodní asistenci a její významné osobnosti, na metodologii ošetřovatelského procesu, potřeby člověka s orientací na ženu a dítě, ošetřovatelské postupy a multikulturismus. Řeší problematiku definování základních pojmů teorie oboru, dále problematiku vzniku, vývoje a charakteristiky oboru jako moderní vědní disciplíny.