Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a je součástí komplexu předmětu z klinického ošetřovatelství. Seznamuje studenty s involučními změnami, zdravotním stavem a nejčastějšími klinickými stavy žen ve vyšším věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb seniorek z hlediska poskytování ošetřovatelské péče.