Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství, které mají úzkou vazbu s porodní asistencí. Seznamuje studenty s klinickými stavy interní povahy, které se mohu vyskytnout v komplexní péči o ženu a v porodní asistenci. Student se seznámí s epidemiologií, symptomatologií, diagnostikou a léčbou nejčastějších interních onemocnění, jež se mohou vyskytnout v průběhu života ženy, včetně těhotenství, porodu a šestinedělí.