Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností všeobecných sester a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Student bude mít teoretické znalosti k provádění závislých a nezávislých činností sestry, na základě, kterých bude umět realizovat výkony ve shodě s platnou legislativou a kompetencemi pro všeobecné sestry. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s principy ošetřovatelského procesu a holistického pojímání ošetřovatelské péče.