Předmět je koncipován jako tematický celek poskytující základní strukturu poznatků pro porodní asistentky. Seznamuje studenty s problematikou vzniku lidského zárodku a postupným vývojem všech orgánových struktur budoucího jedince. Odkazuje na fyziologické aspekty vývoje, na vnitřní a vnější vlivy, jež mohou způsobit jeho odchylky. Součástí předmětu je problematika genetických poruch, uvedení základního rozdělení vad, hodnocení genetického rizika včetně genetického poradenství.