Předmět je koncipován jako teoreticko - praktický celek.Je součástí komplexu předmětů z oblasti ošetřovatelských postupů. Studenti si osvojí zásady základních postupů rehabilitace v rámci systémového přístupu v ošetřovatelské péči. Principem výuky je začlenění rehabilitačních principů do ošetřovatelských úkonů s cílem zkvalitnit základní péči o pacienta.