Předmět ošetřovatelský management je zaměřený na osvojení základných teoretických znalostí týkajících se managementu s ohledem na možnost aplikace ve zdravotnictví. Cílem předmětu je naučit uplatňovat základní manažerské metody a techniky rozhodovaní v řízení, organizovaní a vedení lidí.