Předmět Management a kvalita ve zdravotnictví je zaměřený na osvojení základných teoretických znalostí týkajících se managementu s ohledem na možnost jeho aplikace ve zdravotnictví a systémů řízení kvality, jako nástroje pro zlepšování. Cílem předmětu je naučit studenty uplatňovat základní manažerské metody a techniky rozhodovaní v řízení, organizovaní a vedení lidí.