Předmět seznamuje studenty se základy managementu řízení kvality služeb s orientací na zdravotnictví. Informuje o procesním řízení a systémech řízení kvality, dále o roli managementu zdravotnického zařízení při stanovování strategických cílů a tvorbě koncepce kvality. Předmět vysvětluje jednotlivé pojmy, které souvisí se SŘJ a v praktické části /semináře/ poskytuje studentům možnost využití teoretických vědomostí v praxi, tedy vytvoření projektu zavedení SŘJ ve zdravotnickém zařízení.