Předmět komunikace navazuje na poznatky z psychologie a rozvíjí tematické okruhy týkající se vztahových problémů dvou a více jednotlivců se zřetelem k sociálně osobnostnímu rozvoji. Důraz je kladen na verbální i na neverbální komunikaci.