Předmět komunikace navazuje na poznatky z psychologie a pedagogiky a rozvíjí tematické okruhy týkající se vztahových problémů dvou a více jednotlivců se zřetelem k sociálně osobnostnímu rozvoji. Důraz je kladen nejen na verbální, ale i na neverbální komunikaci. Jednotlivé problémy komunikace jsou podloženy teorií a poté jsou procvičovány v aplikačních formách prakticky. Zvláštní důraz je kladen na zvláštnosti komunikace zdravotnického personálu s pacienty. Předmět se zabývá i řešením psychosociálních konfliktů v jednotlivých vývojových stadiích a poskytuje též vědomosti a zkušenosti s interakcí v ošetřovatelské péči. Řeší též problematiku interpersonálních konfliktů a zabývá se odlišnostmi v komunikaci s postiženými jedinci a jedinci těžko adaptabilními.