Student je seznámen se základními poznatky z biochemie. Jde především o látkové složení živých systémů (s důrazem na člověka), principy energetiky a termodynamiky a fungování enzymů. Dále je student extenzivně seznámen s přehledem lidského metabolismu, principy jeho regulace a výživou.